کارخانه تولید وپخش اتصالات سفید دنیز و تولید یکسردنده گازی و تولید زانو برقی ولوله برقی